Química Clínica


Productos Líquidos con Estándar

Producto Presentación

Ácido Úrico 

2 X 125 ml, 1 X 1000 ml

Albúmina 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
ALT / GPT 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
Amilasa 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
AST 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
Bilirrubina Directa 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
Bilirrubina total 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
Colesterol 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
Creatinina Univial 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
Fosfatasa Alcalina R1, 120 ml, + R2, 30 ml
Glucosa Hexoquinasa 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
Glucosa Oxidasa 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
LDH R1, 120 ml, + R2, 30 ml
Proteína Total 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
Triglicéridos 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml
Urea Nitrógeno 2 X 125 ml, 1 X 1000 ml